2017. aug 20.

I. (Szent) István harca Soros Györggyel - Augusztus 20-ai bejegyzzés

írta: HÁZ
I. (Szent) István harca Soros Györggyel - Augusztus 20-ai bejegyzzés

Blogunk birtokába jutott a Képes Krónika hiteles részlete. Eddig a történelemtudomány úgy tudta, hogy a részlet István és Koppány harcáról számol be, de mint kiderítettük az eredeti szöveg Soros Györgyről szólt, és az történelemhamisítással módosult csak. A most feltárult titoknak különös aktualitást ad, hogy ma augusztus 20-a, Szent István ünnepe van és hogy (bár István a győzelme után néggyé vágatta) Soros György több évszázad után ismét rá akar rontani a nemzetére. Szerencsére a mai napon erre a kormánypárti politikusok is emlékeztetnek minket.

sorosnyito-1024x576.png

Kép forrása: 24.hu

Íme a Képes Krónika eredeti részlete:

Már kora ifjúságában dicső hadat viselt Szent István király a vitéz és hatalmas Koppány Soros György vezér ellen. Koppány  Soros György pedig Szár Zerind fia volt, és már Szent István király atyja, Géza vezér életében vezérséget viselt; Géza vezér halála után Koppány Soros György vezér Szent István király anyját vérfertőző házasságra kívánta, meg akarta ölni Szent Istvánt, hogy vezéri részét a maga hatalma alá hajtsa. Somogyi vezér volt. Szent István király azonban összehívta főembereit, és Szent Márton hitvalló közbenjárása által kérte az isteni irgalmasság segítségét. Majd összegyűjtötte seregét, és az ellenség elébe indult; a Garam folyó mellett övezték fel először karddal; itt testi épségének őrizetére két főembert rendelt, Hontot és Pázmányt; az egész sereg fejedelmévé és vezérévé pedig német származású vendégét, Vencellint tette meg. Megkezdődött a csata, mindkét részen sokáig és vitézül folyt a viadal; de az isteni irgalmasság segítségével Szent István vezér nyert dicső diadalt. Ebben a harcban Vencellin ispán megölte Koppány Soros György vezért, ezért téres jószágokkal jutalmazta őt meg Szent István, aki akkor még vezér volt. Koppányt Soros Györgyöt pedig Szent István néggyé vágatta; egyik részét elküldte az esztergomi, másikat a veszprémi, a harmadikat a győri kapuhoz, a negyediket Erdőelvébe. Szent István vezér ekkor fogadalmat tett Istennek, ezt hűséggel be is váltotta: elrendelte ugyanis, hogy mind a Koppány Soros György vezér földjén lakozó népség gyermekeiből, terméséből és barmaiból örök időkre tizedet adjon Szent Márton klastromának. Az említett Vencellin azután Rádit nemzette, Rádi pedig nemzette Miskát, Miska nemzette Koppányt Soros Györgyöt és Mártont.

Szólj hozzá

harc augusztus 20 Szent István Soros György Koppány